KURUMSAL

Emniyet ve Kalite

Entegre Yönetim Politikası
Yönetim Kurulu Başkanı’ndan başlayarak her bir Tailwind Çalışanı, en üst emniyet ve kalite performansına ulaşmak için nihai sorumluluğa sahiptir.
 
Ulusal ve uluslararası standartlara en emniyetli şekilde erişmek için, havacılık aktivitelerimizin tamamına ilişkin stratejilerimizi ve süreçlerimizi, organizasyonun kaynaklarının dengeli bir dağıtımıyla oluşturur, uygular, sürdürür ve geliştiririz. 

Hedeflerimize ulaşmak için taahhütlerimiz;

 • Entegre Yönetim sistemine şirketin emniyet ve kalite kültürünün sürekli gelişimine destek verme kararlılığımızı insanlara, tesislere ve ekipmana yatırım yaparak göstermek.

 • Bütün yönetim kadrosunun iş tanımlarına, başlıca sorumluluklarından biri olarak entegre yönetim konularını eklemek ve istenilen emniyet seviyesi için rollerini açıkça belirlemek.

 • Entegre yönetim süreçlerinin uygulanması, emniyeti geliştirme ve kaza önleme stratejilerine dayalı hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları temin etmek. 

 • Emniyet prensiplerini ve denetimlerini standart işletme prosedürleriyle birleştirerek, iş geliştirme ve operasyonel değişikliklere emniyet ve risk konularını dahil etmek.

 • Esas faaliyet alanlarımız ve insan faktörüyle ilgili muhtemel riskleri ortadan kaldırmak veya bunları mümkün olduğunca azaltmak için tehlike raporlama sisteminin de içinde yer aldığı tehlike tanımlama ve risk yönetim süreçlerini oluşturmak ve işletmek.

 • Emniyeti Adil Kültür anlayışıyla yönetebilmek için; olaylar / kazaların ve potansiyel tehlikelerin cezalandırıcı olmayan temelde raporlanmasını desteklemek, yazılı ve sözlü iletişim araçlarını kullanarak tüm çalışanlar arasında etkin raporlama ve iletişimini teşvik etmek.

 • Tehlike raporlama sistemi aracılığıyla hakkında bir emniyet endişesi raporlanan herhangi bir çalışana karşı, eğer açıklama bir makul şüphenin ötesinde yasadışı bir hareketi, ağır ihmali veya kasıtlı olarak göz ardı edilen bir yönetmelik ya da prosedürü göstermiyorsa, herhangi bir yaptırımda bulunmamak.

 • Bütün yasal, ulusal ve uluslararası standartlara uygun faaliyetlerde bulunmak, mümkün olduğunda, bunların daha ötesine geçmek.

 • Etkili, dinamik, yenilikçi, maliyet etkin ve rekabetçi kalmak ve süreçlerimizin sürekli gelişimini sağlamak için gerçekçi hedeflerle entegre yönetim sistemimizin performansını ölçmek, değerlendirmek ve etkili önleyici tedbirler almak. 

 • Operasyonların emniyetli ve güvenli gerçekleştirilmesi için gerekli tüm tedbirleri alarak uçakların uçuşa elverişliliğini korumak.

 • Emniyetli uygulamalar ile iş ortamların oluşturulması ve sürdürülmesi için, çalışanların gönüllü katılımını sağlayacak ve artıracak stratejileri belirlemek ve teşvik etmek.

 • İstenilen niteliklere ve yeterli havacılık bilgisine sahip olduklarından emin olunan personel istihdam etmek, eğitimlerle becerilerinin sürekliliğini sağlamak, personelin ortak bir emniyet ve tehlike anlayışına sahip olduğundan emin olmak ve farkındalıklarını geliştirmek için gerekli havacılık emniyet ve kalite eğitimi sağlamak.

 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri sağlayarak, bugün ve gelecekte,  memnuniyet ve sadakatlerini muhafaza etmek.

 • Tedarikçilerimizin emniyet ve kalite standartlarımıza uyduğundan emin olmak.