Güvenlik Bilgileri

 • Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı gerekliliklerine uygunluk,
 • Hizmet verilen diğer ülkelerin uygulanabilir gerekliliklerini karşılamak,
 • Şirket güvenlik politikası, güvenlik standartları ve hedeflerini içerir.


 • Kalkış yapılacak, varılacak veya üzerinden geçilecek ülke veya devletlerin uygulanabilir herhangi bir yasasına, kuralına veya emirlerine uymak için böyle bir ret gerekli ise, 
 • Yolcu davranışı, yaşı veya akli veya fiziki durumu,Tailwind Havayollarının özel yardımını gerektiriyorsa veya, rahatsızlığa ve diğer yolcuların itirazlarına neden olursa,
 • Diğer kişilere veya mallara herhangi bir risk veya tehlike arz ediyorsa,

Yolcu güvenlik kontrolünü reddetmişse;

 • Yolcu gerekli uçuş belgelerine sahip değilse,
 • Yolcunun transit geçiş yapacağı bir ülkeye giriş yapmaya çalışabileceği durumlarda
 • Yolcunun uçuş esnasında belgelerini imha edebileceği durumlarda,
 • Tailwind Havayolları tarafından talep edildiği zaman yolcunun uçuş ekibine teslim etmesi gereken yolculuk belgelerini teslim etmemesi durumunda,


Tüm giden, transfer ve transit yolcular ve bunların kabin bagajları yasaklı nesnelerin güvenlik tahditli alanlara ve hava aracına sokulmasını önlemek amacıyla taranır. 


Tailwind Havayolları 'tehlikeli maddeler' ve 'yolculara uyarı' konularını içeren uyarı tabelaları yolcu kabul bankolarında; yolcu kabul bankolarının açılışından kapanışına yolcuların uçuş esnasında uymaları gereken güvenlik kurallarını hatırlatmak ve bagajlarında tehlikeli madde bulundurmalarını engellemek amacı ile bulundurur.


Lütfen, kendi güvenliğiniz için bagajlarınızı kendiniz hazırlayınız ya da hazırlanmasına nezaret ediniz. Bagajlarınızı hazırlarken kapalı kutu, paket ve tüm ambalajları kontrol etmeye özen gösteriniz. Ayrıca, başkasına götürülmek üzere size verilen hiçbir eşyayı kesinlikle kabul etmeyiniz


Tüm uçuş boyunca, taşınabilir telefon ya da telsiz cihazları, CD-çalar, radyo ve televizyon alıcılarının kullanılması  kesinlikle yasaktır. 

İniş ve kalkışlarda ve 'Kemerlerinizi bağlayınız' ikaz ışıkları yanarken, taşınabilir radyo, elektronik oyunlar, dizüstü bilgisayar ve benzeri elektronik cihazlar uçağınızın bilgisayarlarında kayıtlı bulunan uçuş için gerekli tüm bilgilerin silinmesine neden olacağı için kullanılamaz.


Yolcuların yasaklı maddeleri güvenlik tahditli alanlara veya hava aracına sokmasına izin verilmez. Sivil havacılık güvenliğini tehlikeye atabilecek silah, patlayıcı ve tehlikeli maddeler yasaklı maddeler olarak tanımlanır.

Kabin bagajında veya kişi üzerinde bulunması yasaklı maddeler uçakaltı bagajda taşınması yasaklı maddeler arasında sayılmış olan tehlikeli maddelerden olmaması koşulu ile uçakaltı bagajında taşınabilir. 

Yasaklı Maddeler Listesi için tıklayınız.

Artan tehdit durumlarında; Tailwind Havayolları operasyonu tescil ülkesi sınırları içinde ise Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı 11.Baskı 5. Kısım “Yasadışı Müdahale Eylemlere Müdahale Yönetemi”, tescil ülkesi sınırları dışında ise bulunulan havalimanının 'Güvenlik Alarm Durumunda Uygulanacak Tedbirler' prosedürlerinde yer alan alarm tehdit seviyelerine göre yolcu ve kabin bagajı arama ve tarama işlemleri kuralları geçerlidir.


A- Inad Yolcu;  

INAD olarak adlandırılan yolcu genelde giriş yapmak istediği ülkenin yetkili makamları tarafından kabul edilmemiş (eksik evrak, sahte evrak veya vizesiz) ülkeye girişi kabul edilmeyen yolcudur.Ayrıca INAD pasaportun süresi dolmuş veya vizesiz olan ancak kendisine ülkeye giriş izni verildiğin çalışma izni alma niyetinde olabileceğinden şüphe edilen yolculardır. 

B- Deportee Yolcu; 

Bulundukları ülke sınırları içinde yasal kalış sürelerini geçirerek kaçak olarak yaşadıkları tespit edilen veya herhangi bir suçtan dolayı o an bulundukları ülkenin kanunlarına göre suç işleyip sınırdışı edilen yolcu türüdür.

Bu tip yolcuların geldikleri uçak şirketi ile gönderilmesi durumunda uçakta yer varsa Deporte yolcu bu uçakla ülkesine iade edilir. Eğer yer yoksa ilgili kısımda açıklandığı gibi fazla satış kaideleri uygulanır.

Tailwind Havayolları veya uçağın kaptanı bu tip yolcuyu gerekirse kabul etmemekle yetkilidir. Kaptan diğer yolcuların can güvenliğinden endişe duyması durumunda bu tür yolcunun uçurulmamasına karar vermekle şirket adına yetkili ve sorumludur. Resmi otoriteler deporte'nin refakatli-refakatsiz seyahat edeceğini uçuşun mesul kaptan pilotu ile tespit ederek gerekli resmi görevli refakatçi olarak deporte ile birlikte uçağa tahsis edilir.

Deporte ye refakat edileceği tespit edildikten sonra bu görev için tahsis edilen memur, deporte'nin check-in işleminden uçuşun sona erip deporte'nin teslim edileceği makamlara veya uçuşun son anına kadar deportee yanında hazır bulunur. 

C- Mahkum Yolcu;

Yanında koruma personeli bulunmayan mahkûmlar (hukuki işleme maruz kalmış kişiler) hava aracı ile seyahat ettirilmez. 

Mahkûmun diğer yolcuların güvenliğini tehlikeye düşüreceği değerlendirilmesi halinde, Tailwind Havayolları mahkûmu uçağa almayabilir.

Kaptan diğer yolcuların can güvenliğinden endişe duyması durumunda bu tür yolcunun uçurulmamasına karar vermekle şirket adına yetkili ve sorumludur.

Refakatçi güvenlik personeli, kaptan pilot ve uçuş personeline, hava aracında bulundukları koltuk numaralarını bildirmek zorundadır.

Mevzuat hükümleri çerçevesinde izin kullanmaları uygun görülen hükümlüler bu madde kapsamında değillerdir. Refakatçi kolluk gücü olmadan, “Fotoğraflı İzin Belgesi” ile seyahat edebilirler.

D- Kuraldışı Hareket Eden Yolcular;

Uçuşta meydana gelen tüm olaylarda nihai karar kaptan tarafından verilir. Bu otorite Tokyo Konvansiyonuna göre yerde kalkış öncesi yolcuların uçağa alınışı ve uçak kapılarının kapatılmasından inişi takiben yolcuları indirmek için kapıların açılmasına kadar olan süreyi kapsar.


Yolcunun el bagajında uçağa alabileceği sıvı ve benzeri maddeler sınırlandırılmıştır. Örneğin; jeller, spreyler, şampuanlar, losyonlar, kremler, diş macunları ve bu gibi) 

Bu maddelerin herbirinin 100 ml ağırlığı geçmeyecek, muhteviyatı dışardan görünebilecek saydam ve ağzı açılıp kapanabilen ve sızıntıyı önleyici nitelikteki poşetlerin içinde olması ve toplam ağırlıklarının 1 litreyi geçmeme şartı getirilmiştir. Ayrıca bu ürünler yolcu tarafından bizzat el bagajından çıkartılarak kontrol için teker teker X-Ray röntgen cihazına konulacaktır. 

İlaç ve bebek maması gibi özel gıda ürünlerinin kendine has muhafazada olmasına müsade edilmekle birlikte bunlarında el bagajından çıkartılarak diğer sıvı maddeler gibi kontrölleri yapılacaktır.

İlaçlar (Yolcunun kimliğini belirten bir reçeteye yazılı olmak veya yolcunun bu ilaçları kullanması gerektiğini belirten bir sağlık raporunun / belgesi ibrazı ile ve orjinal ambalajında olmak koşuluyla);

Bebek mamaları (Bebeğin de uçakta seyahat ediyor olması koşuluyla ve yalnızca yolculuk süresince ihtiyaç duyulabilecek miktara kadar);

Kontrol noktasında güvenlik görevlileri istisnai durumu belgelemenizi veya ilacı / mamayı / sıvıyı tatmanızı talep edebilir


http://www.tailwind.com.tr/Upload/4f15311f-fb2e-4cc2-aeff-3e34906fc09d.pdf

Duty Free satışı sadece direkt yurt dışına uçacak yolculara yapılabilir. Eğer yolcu varış meydanından transit olarak ikinci bir meydana uçacak ise sıvı nitelikli duty free ürünü satın almamalıdır.

Duty Free mağazası personeli yolcunun biniş kartı ve pasaport kontrolünü yaptıktan sonra ürünü satın almasına müsaade edecektir. Satın alınan ürünlerin kendine has ağzı kapalı ve saydam poşetlerde olması, ayrıca içindeki ürünlerin alındığı günü ve mağazanın adresini belirten makbuzun dışarıdan görülecek şekilde poşetin dış kısmına zımbalanması şarttır. Yolcu Shengen ülkeleri arasında bağlantılı uçuş yaparsa bu poşetlerin mührünün ve ağzının son uçuş noktasına kadar açılmaması gerekmektedir.

Türkiye gibi AB üyesi olmayan bir ülkeden sıvı nitelikli duty free ürünü alınmışsa ve ilk varış meydanından transit olarak ikinci bir meydana uçulacaksa, bu sıvı nitelikli ürünlere transit meydanda gümrük/güvenlik yetkililerince el konulmaktadır.


Hava ve kara tarafı da dahil hava aracında silah taşınması ile ilgili genel kurallar aşağıdaki gibidir;

 • Havalimanında terminal ve tahditli alanlarda görevleri ile ilgili olan ve izin verilmiş olanlar hariç hiç kimse silah taşıyamaz.
 • Silahlar, uçaklarda MSHGP Md.123 te açıklanan usullere göre taşınırlar.
 • Silahlar, ulusal kanunlar uyarınca gerekli güvenlik koşulları karşılanmadıkça ve ilgili ülkelerce izin  verilmedikçe hava aracında taşınamazlar. Hava aracı kabininde silah taşınması 2920 sayılı Türk Sivil  Havacılık Kanunu 93. Maddesi kapsamında gerçekleştirilir.
Remove ?

Are you sure to delete?