Seyahat Bilgileri

Evcil hayvan; geçerli aşı ve sağlık sertifikasına, giriş izinlerine ve/veya transit ülkelerce istenen diğer belgelere sahip olan, özel kafes içerisinde taşınabilecek, belirlenen ölçülere haiz olup, yırtıcı ve tehlike arz etmeyen kedi, köpek türleridir. Tailwind Havayolları uçuşlarında Kabin içerisine max.2 adet canlı hayvan, Kargo bölümünde ise max.4 canlı hayvan taşınabilir.

Prosedür

Uçaklarımızda yolcunun yanında taşınabilen evcil hayvanlar için sayı ve tür kısıtlamaları uygulandığından, bunların taşınması rezervasyon yapılması ile mümkün olur.Evcil hayvan taşımacılığı, ülkelerin evcil hayvan giriş, çıkış ve transit geçişi ile ilgili kanunların hükmü altındadır. Bazı ülkeler yolcunun yanında evcil hayvan giriş, çıkış ve transit geçişine izin vermemektedir. Detaylı bilgi için tur operatörünüz ile bağlantı kurunuz.

Evcil hayvan taşımacılığı ücrete tabidir. Bu ücret bagaj teslimi sırasında kafes ve hayvan beraber tartılarak tespit edilir.

Kabinde taşınması istenen evcil hayvanlar, mutlak surette evcil hayvanın sahibi tarafından temin edilen 55 x 40 x 20 cm ölçülerdeki kafeslerde taşınmalıdır.

Kabinde taşınacak evcil hayvanların kafesleri ile birlikte tartıldıklarında, ağırlıklarının 6 kg.'ı geçmemesi gerekir. 6 kg'ı geçiyorsa kargo kompartımanında taşınır.

Kafesin üzerinde, yolcunun ve hayvanın ismini belirten bir etiket olmalıdır.

Evcil hayvanın sağlıklı, zararsız, temiz ve kokusuz olması gerekmektedir. Hayvanın durumu şüpheli görülürse, (Huzursuz, saldırgan, hastalıklı vb.) istasyon görevlileri tarafından uçuşa kabul edilmeyebilir.

Evcil hayvana ait sağlık belgesi, aşı kâğıdı ve kimlik uçuşa kabul işlemleri sırasında ve istenildiği zaman gösterilmek üzere yolcunun yanında bulundurulmalıdır.


Seyahat Prosedürü

6 yaşından gün almış ve 12 yaşından gün almamış çocuk yolcularımız TWI seferlerinde refakatsiz olarak seyahat edebilir. Ancak;

 • Refakatsiz çocuk yolcumuzun seyahati, ebeveyn veya kanuni temsilcisinin iznine bağlıdır.
 • Seyahatinin tüm parkurlarına ait rezervasyonlarının onaylanmış olması gereklidir.
 • Refakatsiz çocuk Taşıma Yetki Belgesi formu doldurulur, ebeveyn veya kanuni temsilcisine imzalatılır.
 • Refakatsiz çocuk yolcumuz, uçağın kalkış saatinde boarding görevlisi tarafından uçağa götürülerek kabin amirine teslim edilir.
 • 06 - 12 yaş arası çocuk refakatsiz uçabilir, ancak talep halinde yanına refakat kabin memuru verilebilir.


Seyahat Prosedürü

Üç yaşından gün almış ve altı yaşından gün almamış çocuk yolcularımız ebeveyn/yetkili veya Refakat Kabin Memurunun beraberinde seyahat edebilir. Örneğin 01.06.2005 tarihinde doğmuş bir çocuk 01.06.2011 tarihine kadar refakatsiz uçamaz. 

Refakat Kabin Memuru en fazla iki çocuk yolcuya refakat edebilir, ama birden fazla bebeğe refakat edemez.

2 yaşından küçük çocuk ile uçan ebeveyn/yetkilinin talebi halinde Refakat Kabin Memuru verilebilir.

Refakatli Çocuk Yolcularımızın seyahat talebinin uçuştan 48 saat önce yapılması gerekmektedir.

Talepte Refakatli Çocuk yolcunun konuştuğu lisan belirtilir.

Refakat Kabin Memuruna ilişkin tüm masraflar yolcuya aittir.

Refakatli Çocuk Yolcu sadece ebeveyni veya ebeveyn tarafından yetkili kılınan kişi/kişilerce teslim alınır veya teslim edilir. Ayrıca ebeveyn tarafından belirlenen yetkili kişinin Noterle birlikte tanzim edecekleri Yetki Belgesini uçuş gününde Şirketimize ibraz etmesi gereklidir. 

Refakatli Çocuk Taşıma Yetki Belgesi karşılıklı olarak doldurulur ve imzalanır.

Refakatçi Kabin Memuru, uçuş saatinden en az yarım saat önce check-in mahallinde bulunur.

Çocuk yolcunun ebeveyn/yetkilisi, uçak kalkana kadar havalimanında beklemek zorundadır.

Bebek Yolcu Kabulü ve Taşıma Kuralları

 • Bebek yolcuların üç yaşına erişmemiş olması gerekir. (0-24 ay dahil)
 • Bir ebeveyn en fazla bir bebeğe refakat edebilir. İkinci bebek için mutlaka 18 yaşından büyük ayrı bir refakatçi olması gerekir.
 • Bebek yolcular doğumlarından itibaren ilk 48 saat içerisinde uçuşlarımıza kabul edilmez.
 • 2-7 günlük bebekler "Uçakla seyahatinde herhangi bir sakınca yoktur" ibaresinin yer aldığı doktor raporu ile uçuşa kabul edilirler.
 • Sekiz günlük ile iki yaşını bitirmemiş bebek yolcular sadece ebeveyn/yetkili ile refakatli olarak seyahat edebilir. Refakat hostesi tahsis edilmez.
 • Sekiz günlük dâhil ve yedi yaşından gün almamış bebek ve çocuk yolcular uçuşlarımıza refakatsiz kabul edilmez.


Yirmi sekiz haftayı (yedi ay) doldurmamış olan hamile yolculardan rapor istenmez. Check-in esnasında özel bir form doldurulur.

Tek bebeğe hamile yolcuların 28 haftadan - 36 haftaya kadar kendi doktorundan aldığı "Uçakla seyahatinde herhangi bir sakınca yoktur" ibaresi yer alan raporu ile seyahatine izin verilir. 36 haftadan sonra ise doktor raporu olsa dahi seyahatine izin verilmez. 

İki veya daha fazla bebeğe hamile yolcuların 28 haftadan - 32 haftaya kadar kendi doktorundan aldığı "Uçakla Seyahatinde Herhangi Bir Sakınca Yoktur" ibaresi yer alan raporu ile seyahatine  izin verilir. 32 haftadan sonra ise doktor raporu olsa dahi seyahatine izin verilmez. 

Doktor raporunun tarihi yedi günden eski olamaz. 

Raporu düzenleyen doktorun rapor üzerinde adı soyadı, diploma numarası ve imzası mutlaka olmalıdır.


Tailwind Havayolları uçak tipi sebebi ile sedyeli yolcu kabul etmemektedir. 

Tekerlekli sandalye ihtiyacı tüm havalimanlarında Yer Hizmet kuruluşları vasıtası ile tedarik edilmektedir. Yolcularımız check-in kontuarlarında Tekerlekli sandalye talep ettiklerinde kendilerine hizmet verilecektir. Kendi tekerlekli sandalyesi ile gelen yolcularımıza  uçak merdivenine kadar eşlik edilecektir ve sandalyeleri uçak ambarına yüklenecektir. Ağırlığı 45 kg’ın üzerinde olan özel yapım elektrikli sandalyeler kapladığı yer sebebi ile max.2 adet kabul edilir.

Hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular; Bedensel yetersizlik (duyusal veya hareket sistemi), zihinsel engellilik, yaş, hastalık veya diğer engellilik durumları nedeniyle hareket kabiliyeti sınırlı olan yolculardır. Bu kategorideki yolcularımıza uçaktan inişlerde ve check-in işleminin bitiminden sonra yer personeli tarafından uçağa kadar refakat edilir.

Tailwind Havayolları engelli ve hasta yolculara özel ilgi gösterir. Engelli ya da hasta yolcunun sorunsuz seyahat edebilmesi için, kişinin ihtiyaçlarına uyarlanmış desteğin önceden planlanması gerekir. Bu tür durumdaki yolcularımız, rezervasyonları sırasında biletlerini aldıkları acentaya durumu bildirmek ve uçuşa kabul edilebileceklerine dair teyit almak zorundadırlar. Uçuşa 48 saatten az süre kalması durumunda yapılan bu tür talepler Tailwind Havayolları tarafından karşılanamayabilir ve yolcu uçuşa kabul edilemeyebilir.

Emniyet kuralları gereği engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcularımız uçaklarda acil çıkış sıralarında oturamazlar. Check-in işlemleri esnasında belirlenen koltuk yerleri dışında koltuk tahsis edilen engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcularımızın yerleri emniyet kuralları gereği kabin görevlilerimiz tarafından değiştirilir. Hareket kabiliyeti sınırlı yolcularımız, yalnızca pencere kenarı koltuklarda (A/F) seyahat edebilirler. Bunun dışındaki koltuklar, yolcunun fiziksel durumuna göre havalimanı check-in personelinin değerlendirmesi doğrultusunda tahsis edilebilir.

1. Tekerlekli Sandalyeli Yolcular:

Tekerlekli sandalye kullanan yolculara aşağıda belirtilen engellilik derecelerine göre hizmet verilmektedir.

WCHR: (Hareket yeteneği az kısıtlı yolcu) Havaalanı binası içinde uçağa binerken/inerken yardıma ihtiyacı var, apronda otobüse binebilir, merdivende yardıma gerek duymaz, kabin içinde koltuğuna oturup kalkarken, tuvalete gidip gelirken yardım gerekmez.

WCHS: (Hareket yeteneği çok kısıtlı yolcu) Havaalanı binası içinde uçağa binerken/inerken yardıma ihtiyacı var, apronda otobüse binemez, merdivende yardıma gerek duyar, kabin içinde koltuğuna oturup kalkarken, tuvalete gidip gelirken yardım gerekmez.

WCHC: (Tümüyle hareketsiz yolcu) Arkalığı dik yolcu koltuğu kullanabilir, uzun yolculukları refakatçisi olmadan tek başına yapamaz. Örneğin; Kabinde koltuğuna oturmak/kalkmak, tuvalete gitmek/gelmek (parapleji/hemipleji, çokluskleroz vb.).

Yolcunun talep etmesi durumunda tekerlekli sandalye hizmeti Tailwind Havayolları tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır. 

Tekerlekli sandalyelerin taşınabilmesi için ölçülerinin 86*86*86 cm`den büyük olmaması gerekmektedir. Tekerlekli sandalyelerin uçuş öncesinde uçağa yüklenecek şekle getirilmesi yolcunun sorumluluğundadır.

Yer hizmeti yetkilileri batarya veya şarj aletlerinin sökülmesi için gereken teçhizatlara sahip değildir. Bu sebeple uçuşa hazır şekilde getirilmesi halinde taşınması mümkündür. Bu ve benzeri eşyaların, uçuşa hazırlanabilmesi için en az 2 saat öncesinden kontuara başvuru yapılması gerekmektedir.

Dökülmez ve kuru akülere ya da dökülmez yaş bataryalara sahip tekerlekli sandalyeler, akünün sökülmesi, tekerlekli sandalyeye sağlam bir şekilde bağlanması ve kutuplarının yalıtılması koşuluyla, uçağın kargo bölümünde taşınabilir.

Tekerlekli sandalyenin dik bir şekilde yüklenememesi, istiflenememesi, sağlama alınamaması ve boşaltılamaması halinde akü sökülmeli ve ayrı olarak bagaj bölümüne alınmalıdır. Taşıma amacıyla akü plastik bir kaseye ya da kaba koyulmalıdır ve böylece kargo bölümünün kirlenmesi ve aşınması önlenmelidir.

2. İşitme Engelli Yolcular:

İşitme engelli yolcularımıza check-in ve boarding esnasında öncelik tanınmaktadır. İşitme engelli yolcularımızın  uçakta kabin ekibi ile daha iyi iletişim kurmalarını sağlamak için kabinde ayrıca ufak not bloklar bulunmaktadır.

İşitme engelli yolcularımız uçuş emniyeti açısından koridorlara ve acil çıkış kapılarında bulunan yerlere oturtulmazlar.

3. Görme Engelli veya Kısmen Görme Güçlüğü Çeken Yolcular:

Görme engelli veya kısmen görme güçlüğü çeken yolculara emniyet kuralları kabin ekibi tarafından birebir brifing yapılarak anlatılmakta; ayrıca bu yolcularımıza  uçak içinde Braille Alfabesi ile hazırlanmış emniyet kurallarını içeren güvenlik kartları sağlanmaktadır.

Görme Engelli veya Kısmen Görme Güçlüğü Çeken Yolcularımız uçuş emniyeti açısından acil koridorlara ve çıkış kapılarında bulunan yerlere oturtulmazlar.

Kılavuz köpekler ücretsiz olarak taşınmaktadır. Görme engelli bir yolcunun yanında bulunan bir kılavuz köpek yolcu kabininde tutulabilir. 

Bunun için ilgili şartlar aşağıdaki şekildedir :

Görme ve duyma engelli yolcuya eşlik etmek şartı ile uçağa alınır.

Uygun tasma ve ağızlığı olmalıdır.Uçuş boyunca ağızlık ve tasma çıkarılmamalıdır.

Köpek sahibinin ayakları dibinde oturmalıdır ve yolcu cam kenarı tarafına oturtulur. Acil çıkış sıralarına  oturtulmazlar.

Geçerli aşı karnesine sahip olmalıdır.

Aşağıdaki durumlarda olan yolculara hiçbir şekilde taşıma hizmeti verilmeyecektir :

 • Suçiçeği, bulaşıcı hepatit, kızıl hastalığı, difteri, tüberküloz ve benzeri hava yada temasla geçen bulaşıcı hastalığı bulunan yolcular,
 • Seyahatten sekiz hafta öncesi kadar kalp krizi geçirmiş olan yolcu,
 • Uçakta bulunmasının yasak olması sebebiyle hava basıncı yada elektrikle çalışan cihazlara tabii bulunan hastalar,
 • Uçağın güvenliğini tehlikeye atacak derecede uyuşturucu ya da alkolün etkisinde olan kişiler.
 • Yolcuların özel durumlarını  uçuştan önce beyan etmemeleri halinde bütün risk ve  sorumluluk kendilerine ait olacaktır.


Sıvılar

Uçakta yolcu beraberinde 100 ml.’yi aşmayacak şekilde ayrı kutular içinde küçük miktarda sıvılar taşıyabilecektir.

Bu kutular havalimanına gelirken 1 litreyi geçmeyecek kapasiteye sahip olan 20cm x 20cm ebatlarındaki ağzı kapatılabilen plastik torba içinde getirilecektir. Sıvılar torbaların içine rahatça yerleştirilmiş ve ağzı kapatılmış olacaktır. Her yolcu sıvı içeren bu torbalardan sadece bir adet taşıyabilir.

Bu plastik torbalar havalimanı güvenlik kontrol noktalarında incelenmek üzere beyan edilecektir.

Bu plastik torbaya yerleştirilemeyen sıvıların hepsinin check-in esnasında teslim edilen bagajın içine konulması gerekmektedir.

Yukarıda bahsedilen sıvıların aşağıdakileri içerdiği unutulmamalıdır :

 • Su, çorba, şurup dahil olmak üzere tüm içecekler,
 • Kremler, Losyonlar, Yağlar,
 • Parfümler, maskaralar vb.,
 • Tıraş köpüğü, sprey deodorantlar gibi tüm spreyler ve basınçlı kutular,
 • Diş macunu dahil olmak üzere tüm macunlar,
 • Saç ve duş jeli dahil olmak üzere tüm jeller,
 • Benzer şekildeki diğer tüm solüsyonlar ve maddeler.

Yolcular 100 ml.'lik kaplardaki sıvılara ilave olarak havaalanındaki mağazalardan sıvı ürünler satın alabilir ve uçağa sokabilirler. Ancak, varış noktasına gelmeden açılan poşetlerdeki duty free ürünlerine görevliler tarafından el konulabilir. Faturası olmayan veya ürünün aynı gün alınmadığı tespit edilen duty free ürünlerine de yetkililerce el konulabilir.

İlaçlar

Gerekliliği ispatlanabildiği taktirde, 100 ml.’den daha fazla miktarda bebek yemeği ve ilaçların uçağa alınmasına izin verilecektir.

Kabin bagajı ve müsaade edilen ebatlar :

Her yolcu sadece 1 parça kabin bagajı taşıyabilir. (sıvıların konulduğu plastik torbaya ek olarak)

Tekerlekli sandalyelerin, yürüme aparatlarının arandıktan sonra uçağa alınmasına izin verilecektir.

Laptoplar/ Elektrikli aletler/ Elektronik sigara

Laptoplar ve diğer büyük elektrikli aletler (mesela büyük saç kurutma makineleri) kabin bagajından çıkarılarak ayrı bir şekilde x-ray den geçirilmelidir. Laptop çantası 1 adet kabin bagajı olarak sayılmaktadır. 

Elektronik sigara uçağın kargo kompartımanına verilecek bagajın içine konulmamalı, el bagajında kabin içerisinde taşınmalıdır.


Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı, Türkiye’ye girişlerde uygulanan vize ve e-vize ücretlerinde bazı değişiklikler yapmıştır.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi http://www.mfa.gov.tr/data/KONSOLOSLUK/vize-harc-miktarlari-tr.pdf sayfasından edinebilirsiniz.